Compromiso e estratexia de empresa

Adif, como empresa de servizo público, traballa ao servizo do conxunto da sociedade. Por este motivo, estamos guiados por unha estratexia que persigue que os nosos resultados e impactos contribúan, na maior medida posible, a mellorar a vida das persoas. Ese é o noso último propósito e o noso compromiso fundamental: traballar cada día, como xestores e administradores da rede ferroviaria, para contribuír a mellorar a vida da xente.

A nosa estratexia de empresa baséase na responsabilidade que temos á hora de dar resposta aos retos internos e externos dunha maneira eficaz, tendo moi presente que debemos facelo equilibrando en todo momentos aspectos económicos, sociais e ambientais, contribuíndo así a un modelo de desenvolvemento e progreso que sexa realmente sostible.

ADIF ten encomendada a xestión dunha parte importante dos investimentos en infraestruturas ferroviarias e da administración da rede de alta velocidade, así como da Rede Ferroviaria de Interese Xeral do Estado. Tendo en conta que esta é a nosa actividade principal, e asumindo o marco legal que regula a nosa actividade e as políticas públicas desenvolvidas polo Ministerio de Fomento, definimos a nosa visión, misión e valores:

Visión

A nosa visión é aliñar toda a organización cara a un desenvolvemento de infraestruturas sostibles para que, tanto as xeracións actuais como as futuras, gocemos dunha vida mellor. 

Misión

A nosa misión é deseñar, construír e xestionar infraestruturas ferroviarias para contribuír ao benestar das persoas, xerando valor para os nosos grupos de interese a través de todas as nosas áreas de actividade. 

 

Valores

  • Compromiso. Estamos fortemente comprometidos co desenvolvemento económico do país, coa cohesión social e territorial e co respecto ao ambiente, sabendo que o noso labor ten un alto impacto na sociedade e o medio natural.
  • Servizo. Debémonos ao interese xeral e somos conscientes de que como empresa pública traballamos para ofrecer os cidadáns un servizo de calidade, sostible e, sobre todo, seguro.
  • Profesionalidade. Traballamos con rigor e dedicación, ofrecendo o mellor de nós mesmos, todo o noso talento e toda a nosa paixón ao servizo dos cidadáns
  • Integridade. Xestionamos con integridade, transparencia e eficiencia os recursos públicos que nos confían os cidadáns.